TERAPEUTA SI


Materiały dla dzieci do nauki w domu na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych


1. ĆWICZENIA ZMYSŁÓW

2. ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE